Comitetul de Audit


Președinte
Membru
MembruMonica Cadogan

Administrator Independent, Non-Executiv
Neil McGregor

Administrator Independent, Non-Executiv
Vasile Tofan

Administrator, Non-Executiv
Anul nașterii: 1981
Deține funcția actuală: Data Listarii la Bursa

Peste 10 ani de experiență de management
Ex-CEO al Vivre Deco, lider în domeniul produselor de e-commerce din Europa Centrală și de Est
A absolvit Universitatea de Studii Economice din București

Anul nașterii: 1961
Deține funcția actuală: Data Listarii la Bursa

Peste 20 de ani de experiență juridică
Partener de conducere al McGregor & Partners
Vicepreședinte al Camerei de Comerț Britanice din România
A absolvit Universitatea din Aberdeen

Anul nașterii: 1982
Deține funcția actuală: Data Listarii la Bursa

Peste 10 ani de experiență în FMCG
Partener la Horizon Capital, $700m+ AUM
Ex-Monitor Group, Philips.
A absolvit MBA Harvard Business School

Comitetul de Audit deţine un rol de monitorizare şi de consultanță, iar misiunea sa constă în monitorizarea procesului de raportare financiară şi asistarea Consiliului în desfășurarea sarcinilor sale în ceea ce priveşte raportarea financiară, controlul intern şi gestionarea riscului.

Comitetul de Audit are competențele și responsabilitățile pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite conform Codului de Guvernanță Corporativă al BVB şi regulamentelor, termenilor de referinţă, politicilor, rezoluțiilor, normelor şi altor norme ale autorităților locale, conform documentelor interne ale Societății şi regulamentului intern al Comitetului de Audit al Societății. Comitetul de Audit de asemenea va opera şi va aplica paragraful 78 din Legea privind auditorii din Cipru, 2017.