Calendar Financiar 2018


EVENIMENT
DATA
Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate pentru 2017
Conferința telefonică pentru analiști și investitori

  5 Martie 

6 Martie 
Publicarea Raportului trimestrial aferent primului trimestru 2018
Conferința telefonică pentru analiști și investitori
15 Mai
16 Mai
Aprobarea de către Consiliul de administrație a raportului financiar anual 2017
 
Publicarea raportului financiar anual 2017
21 Mai


22 Mai
Adunarea Generală a Acționarilor 2018**
 
Publicarea pachetului care conține Raportul financiar anual 2017, hotărârile AGA și materialele aferente Raportului anual 2017

       14 Iunie*
 
15 Iunie 
Publicarea Raportului semestrial aferent primului semestru 2018
Conferința telefonică pentru analiști și investitori
13 August
13 August
Publicarea Raportului trimestrial aferent trimestrului trei 2018 
Conferința telefonică pentru analiști și investitori
15 Noiembrie
16 Noiembrie

* Având în vedere că Societatea a fost recent admisă la tranzacționare, publicarea Raportului anual pentru anul 2017 va fi amânată (termenul aplicabil fiind Aprilie 2018), din cauza faptului că logistica auditului financiar nu a fost efectuată mai devreme.

** În ceea ce privește Adunările Generale Anuale ale Acționarilor Societății ("AGA"), Convocatorul pentru AGA, Formularul de Procură și orice alte materiale relevante vor fi publicate pe site-ul Societății în urma unui anunț în acest sens cu cel puțin 21 zile libere calendaristice înaintea datei respectivei AGA (21 de zile, cu excepția datei publicării și a datei adunării).

În cazul în care oricare dintre datele menționate în calendarul de mai sus se modifică, noile date propuse vor fi făcute publice cu cel puțin 48 de ore înainte de data stabilită inițial.

Detalii de contact: 

Relații cu Investitorii

E-mail: investor.relations@purcari.wine